About Us

本法人は日本、ウクライナ両国民に対して、文化・科学・教育の分野に関する事業を行い、両国民の相互理解に係る問題の改善や解決を図り、両国の友情を築くことの増進に寄与することを目的とする。

日本ウクライナ文化協会

Метою Асоціаціі є проведення культурних, наукових та освітніх заходів як для японських , так і для українських громадян на території обох країн; вирішення проблем та задоволення інтересів громадян обох країн; активне сприяння зміцненню дружби та взаєморозуміння народів Японії та України.